Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

MITÄ AIOMME TEHDÄ JA MITKÄ OVAT TOIMINTAPERIAATTEEMME:

 

1) Saada laaja joukko erilaisia ihmisiä mukaan, yhdessä tekemään ostotarjous Menkijärven lentokentästä ja samalla myynnissä olevasta muusta maa-alueesta Senaatti-kiinteistölle. Tarkoitus on kerätä yhteen eri ihmisiä, jotka jakaisivat seuraavat, samat intressit: 

- säilyttää Menkijärvi aktiivisena, ilmailukeskeisenä lentokenttänä, avoinna kaikille ilmailusta kiinnostuneilla toimijoille, sekä kannustaa uusia ilmailusta kiinnostuneita henkilöitä pääsemään mukaan hienoon harrastukseen/ilmailuyhteisöön, "Airmanship"-ajatusta kunnioittaen 

- säilyttää lentokenttä + miehistösauna lentokentän käyttäjien/osakkaiden käytössä 

- arvostaa, kunnioittaa ja päätöksissä huomioida mahdollisimman hyvin kaikkia nykyisiä kentän lähellä olevia  tahoja ja yhteisöjä (ilmailijat, lähiympäristön asukkaat, kyläyhdistys,  lentokenttä-osuuskunnan jäsenet, naapurikunnat/kaupungit, ym) 

-  kaikki yhteisostotarjouksen tekoon osallistuvat henkilöt ja muut tahot sitoutuvat tekemään hallinnanjakosopimuksen ja/tai valtakirjan, tai olemaan mukana yhteismetsän perustamisessa. Tarkoituksena on varmistaa se, että päätöksiä voidaan tehdä joutuisasti, mutta samalla myös se, ettei mikään intressiryhmä tai osuuden omistaja voi saada määräysvaltaa itselleen tai hyötyä toisten kustannuksella (ks. kohta 3) 

 

2) Kerätä torstaihin 4.5.2017 klo 2359 mennessä mukaan ilmoittautuvien yhteystietoja (Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Henkilötunnus/Y-tunnus, sekä ilmoitus siitä, kuinka isolla osuudella haluaa lähteä mukaan ts. "metri"-määrä *)  Toivomme, että mukaan tullaan vain "tositarkoituksella", sillä joudumme tekemään Senaatti-kiinteistölle yhteistarjouksen kirjallisena, takarajan ollessa perjantai 5.5.2017 klo 16.00.

*) "1 metri" on kuvainnollinen termi ja tarkoittaa rahamäärässä 300 euron panosta.  Tämänhetkinen kiitotien pituus on n. 930 metriä ja puuston mahdollisen kaatamisen jälkeen n. 1200m. Tästä voi pienellä ajatusleikillä arvioida, kuinka suurta rahamäärää toivomme saavan kasaan. Jokainen mukaantuleva henkilö/yhteisö/yritys saa tietyn osuuden kiinteistöstä.  (Esim. jos ostajia löytyy yhteensä 1037 "metrille", niin 10 "metrin" sijoituksen tehnyt saa 10/1037-osuuden kiinteistöstä). 

Mukaan voi ilmoittautua oma.lentokentta.fi - sivustolta löytyvän kaavakkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen (osta@omalentokentta.fi) 

Jättääksemme tarjouksen Senaatti-kiinteistölle, tavoittelemme suuruusluokaltaan vähintään 200.000 euron yhteismäärää (667 "metriä). Emme julkista ajattelemamme kokonaistarjouksen ylämäärää, jotta tieto ei kulkeutuisi mahdollisesti maa-alueesta myös tarjousta harkitsevien tietoon. Mikäli ajattelemamme yläraja ylittyy, voimme rajata Senaatti-kiinteistölle tehtävän tarjouksen suuruutta. Ylimääräinen raha joko palautettaisiin osakkaille (ei välttämättä tarvitsisi maksaa 300 euroa / "1 metri"), tai käytettäisiin Menkijärven lentokenttäalueen ilmailukäytön kehittämiseen. Mukaantulevien  henkilöiden/yhteisöjen/yritysten saama "metri"-määrä, eli osuus  kiinteistöstä vahvistetaan sen jälkeen, mikäli kauppa lentokenttä-alueesta toteutuu Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja mukanaolevien osakkaiden määrä on vahvistunut..

 

3) Jos etukäteen määrittämämme minimimäärä ostajia tulee mukaan, teemme kirjallisen tarjouksen Senaatti-kiinteistöille. Mikäli Senaatti-kiinteistöt hyväksyy tarjouksemme, kaikkien osakkaiden kanssa tehdään hallinnanjakosopimus/valtakirja, jossa sovitaan samalla, että osakkaiden puolesta päätökset tekee pieni (esim. 3-henkinen) hallitus tai muu vastaava toimielin. Hallitus voi tehdä päätöksiä hankituihin kiinteistöihin tai maa alueisiin liittyen (esim. lainanotto, rantatonttien myynti, puunkaato, alueen lyhytaikainen vuokraus varainkeruukäyttöön tai tapahtumien järjestämiseen, tms.), kuitenkin ensisijaisena tarkoituksena ilmailun säilyttäminen mahdollisimman laaja-muotoisena ja avoimena, kuten nykyäänkin. Erikseen kirjattuna tulisi kuitenkin olla, että hallituksella ei ole lupaa tehdä päätöstä lentokentän tai nykyisen miehistösaunan myymisestä.

Päätöksiä hallitus voi tehdä vain yksimielisellä päätöksellä, missä kaikkien hallituksen jäsenien täytyy olla mukana päätöstä tekemässä

Myynneistä tai vuokrista saatavilla rahavaroilla hallitus voi päättää esim. palauttaa rahoja osakkuuksien suhteessa takaisin, tai käyttää rahat ilmailukäyttöön tai kenttä- tai ranta-alueen kehittämiseen.

Hallituksen jäsenille ei makseta mitään palkkioita tai kulukorvauksia, eikä heillä ole mitään erityisoikeuksia muihin osakkaisiin nähden. 

Hallituksen jäsenten tulee olla luottamusta nauttivia henkilöitä, jotka yhdessä edustaisivat mahdollisimman hyvin eri Suomessa toimivia lentäjiä ja ovat olleet aktiivisesti mukana Menkijärven yhteisosto-kampanjaa suunnittelemassa ja/tai tukemassa (tätä kirjoitettaessa (2.5.2017) ajatuksena on, että hallitukseen tulisi:

I ) Don Seres (Menkijärven lentokenttäosuuskunnan puheenjohtaja)

II) Kristian Rintala (liikennelentäjä, omalentokentta.fi - sivuston perustaja)

III) Jouni Kalliomäki (Ilmavoimien lentäjäyhdistys ry:n puheenjohtaja) 

Hallituksen lukumäärää tai nimiä ei ole kiveen hakattu ja voi vielä muuttua ylläesitetystä.

 

4) Mikäli hallitus päättää myydä esim. ranta-tontteja (poislukien miehistösauna maa-aloineen, jota ei saa voi myydä, vaan pitää pitää  lentokentän käyttäjien käytössä)

- tontit myydään käypään hintaan

- osakkailla on etuosto-oikeus (esim. 1kk sisällä myynti-hinnan ja ostajaehdokkaan vahvistumisesta). Jos useampi osakas haluaa käyttää etuosto-oikeutta, niin osakkuuksien lukumäärä ratkaisee, suurimman
osuuden omistavan henkilön/yrityksen saadessa toteuttaa kaupan (tasa-tilanteessa arpa ratkaisee)


5) osakas saa myydä tai luopua osuutensa omistuksestaan. (Koska päätökset tehdään kuitenkin hallituksen yksimielisellä päätöksellä, kukaan ei voi haalimalla osakkuuksia saada itselleen määräysvaltaa tai muuten käyttää suurta omistusosuuttaa hankkiakseen itselleen mitään etuutta). 

 

Vastuuvapauslauseke:

Kaikki toiminta tähän yhteisostotarjouksen tekemiseen, sekä www-sivujen tekemiseen on tehty vapaaehtoistyöllä ja vastikkeetta. Siitä syystä pyydämme ymmärtämystä sille, jos sivustoilla tai tiedoissa on virheitä tai epätarkkuuksia. Tottakai pyrimme siihen, että tieto sivuilla olisi mahdollisimman tarkkaa ja virheetöntä. Mikäli huomaat epätarkkuuksia tai virheitä, ota ystävällisesti yhteyttä sähköpostitse ( osta@omalentokentta.fi ).